Πολιτική επιστροφών

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται υπέρ της πωλήτριας εταιρείας. Στο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή η πωλήτρια εταιρεία δικαιούται είτε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ή και τα δύο μαζί, ασκούσα τα εκ της κυριότητάς της δικαιώματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων επιστροφές επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας των προϊόντων.

Ο αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει κατά την παραλαβή τα παραδιδόμενα εμπορεύματα για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων τους. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο 10 ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων, αποσβήνεται κάθε αξίωση του αγοραστή από τυχόν ελαττώματα και καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση που δεν παραλάβατε το παραγγελθέν προϊόν σας μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας ή να σας αποστείλουμε ξανά το προϊόν που έχετε παραγγείλει.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην CANIMED καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγχουμε για τυχόν ελαττώματα στα προιόντα μας. Σε κάθε περίπτωση όμως που έχετε παραλάβει ελλατωματικό προϊόν θα σας το αντικαταστήσουμε άμεσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ως πελάτης έχετε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε, αν έχετε κάνει αγορές εξ αποστάσεως, χωρίς να αναφέρετε τούς λόγους και με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Η CANIMED οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποίαν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι αυτός υπαναχωρεί.

Απαραίτητες προϋπόθεσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι: να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλα ταμπελάκια ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα. Επίσης, θα πρέπει όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία -π.χ. εύθραυστα προϊόντα- θα πρέπει να επιστρέφονται εντός των ειδικών συσκευασιών τους), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Ακόμη, για τα είδη που περιλαμβάνουν ειδικότερη συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή και φθαρεί η συσκευασία τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται ΕΝΤΟΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ από την υποβολή της. Θα χρειαστεί να μας τηλεφωνήσετε στο 2114057669 ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@canimed.gr αναφέροντας τον κωδικό της παραγγελίας ή αν δεν τον έχετε κρατήσει, το όνομα και την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα συμφωνείται και για την επίλυση διαφορών από οποιαδήποτε αξιόγραφα που τυχόν υπογράφει ο αγοραστής σχετικά με την παρούσα πώληση.

Ο αγοραστής εξουσιοδοτεί ρητά και ανεπιφύλακτα την πωλήτρια εταιρεία να συμπληρώσει το κείμενο κάθε αξιογράφου που τυχόν της παραδοθεί με ρήτρα προέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας υπέρ των δικαστηρίων της Αθήνας πάνω στο σώμα του αξιογράφου, αναγνωρίζοντας από τώρα αυτή την συμπλήρωση ως έγκυρη και υποχρεωτική για τον ίδιο.